Den draumen // Dansens dag 2019

Velkommen til 3.klasse danselinja ved Skeisvang videregående skole sin avslutningsforestilling, “Den draumen”. Gjennom forestillingen vil vi vise dere ulike koreografier fra alle tre årene våre på Skeisvang og hvordan vi har utviklet oss. Danses dag er siste forestillingen vi har hvor hele klassen får stå på scenen sammen, og som tradisjon har vi med oss 1. og 2. klasse som gjester.

Den som drømmer befinner seg i en verden av fantasier som oppleves som en virkelighet, hvor en rekke med bilder, tanker, lyd eller følelser som passerer gjennom sinnet.