EMBERBRIGADEN

Lyset er kommet på i den gamle brannstasjonen. Skikkelser krysser i vinduene. Dempet latter. Nattlige utkjøringer fra portene. Du inviteres herved inn hit. Over den slitte terskelen, opp den dypgrønne trappen og gjennom restene av det som en gang sto for trygghet, disiplin, pålitelighet og styrke. Slik er det ikke lenger. Gulvbord er løse, vegger er gjennomhullede og det rasler i knust glass. Velkommen til EMBERBRIGADEN; en scenisk vandring gjennom Gamle brannstasjonen!