FILMENS VERDEN – Lunsjkonsert – klassisk i sentrum

Som vi vet er det skrevet en mengde filmmusikk og mange komponisterer utelukkende kjent for den musikken de har skrevet til film. Store navn
er John Williams og Ennio Morricone. Men en mengde filmer har brukt musikken omvendt og funnet den blant allerede kjente komposisjoner.
Således er et raskt søk på nettet nok til å avdekke at f.eks. det lille verdensberømte pianostykket Til Elise av Beethoven er brukt i minst 15 forskjellige filmer.

Det er klassisk musikk brukt i filmer vi spiller til lunsj i dag samtidig som vi får litt filmhistorie.