UTSATT 2020: Haugesund Teater // Halvs Saga

Opplev Kong Halv fra Halv Sagaene med Lars Henrik Aarnes og Ane Skumsvoll på scenen til musikk av Odin Staveland! Et inspirerende samarbeid med Lars Henrik Aarnes, Karmøy kommune og Opplev Avaldsnes.

Bare 12 år gammel dro Kong Halv i viking med sine fryktede krigere
Halvsrekkene. Halv var en mann av ære, som så sine fiender i øynene når han
drepte dem. Ære og respekt var ikke bare viktig for ham i kampens hete, men
også i sin plass i samfunnet blant både menn og kvinner.
Etter 18 år kommer han hjem, men ting tar en uventet vending.. En gripende
historie om kongen som var forut for sin tid. En historie om ære, respekt,
bedrag og hevn.