Klart me kan!

Klart me kan!

Et foredrag for folk flest, enten du er hjemmeværende eller direktør. Det som handler om å være modig når man er redd. Være modig til å gjøre det man tenker man ikke kan. Modig til å bryte med janteloven og stole på egne verdier. Brit Lise vil gjerne dele sin historie med deg og den vil blant annet handle om mot, selvtillit, mål og motivasjon. Foredraget har teori forankret i forskning og psykologi, men har også en personlig historie. En historie som er både sår og humoristisk og som mange kan kjenne seg igjen i. Mental trening har tidigere vært forbeholdt idrettsutøvere, men brukes nå i større grad av folk flest.  Brit Lise Steinkjellå har en master i ledelse og jobber til daglig som leder i bank. I tillegg driver hun et eget foretak innen fysisk aktivitet og mental trening. Hun er sertifisert mental trener gjennom RAW Trening.

Sagt om foredraget:

-Tankevekkende

-Faglig, inspirerende, lærerikt og underholdende -Ekte, personlig og ærlig