”SCENEMARATON I HISTORIE – en maritim skapelsesberetning i 10 akter”

Bli med på et spektakulært historieforedrag!

«Scenemaraton i historie – en maritim skapelsesberetning i 10 akter» er et ambisiøst, utforskende og lekent sceneeksperiment. Gjennom en ca. 10 timers lang økt med formidling av historie fra scenen, hvor det maritime og lokale løper som en undertone, skal vi forsøke å summere opp hva som har formet haugalendingene gjennom de siste 1500 år, og stille spørsmål om hvor veien nå går videre. Underveis løfter vi også blikket og ser på nasjonale og internasjonale forhold. Kan vi gjennom å kjenne vår historie bedre, tydeligere se hvordan vi skal forme fremtiden vår?

I løpet av vårt scenemaraton vil det komme en rekke innslag av scenekunst som kommenterer tematikken, der vi bruker både av eksisterende materiale og nyskrevet stoff.
I tillegg til Sverre Meling jr. som holder selve historieforedraget, vil flere skuespillere og musikere medvirke i forestillingen.

Forestillingen deles inn i 5 sekvenser og det blir mulig å kjøpe billett til de fem undertemaene enkeltvis, eller til hele maratonen!

Her er inndelingen:

10.00-20.00 – «Hele historien»

10.00-11.40 – «Forhistorien” / ”Folkevandringstid”

12.00-13.40 – ”Vikingtid” / ”Byfremvekst, pest og hansatid”

14.00-15.40 – ”Renessanse og reformasjon” / ”Opplysningstid”

16.00-17.40 – ”Kampen om Norge” / «Unionsoppløsning»

18.00-20.00 – ”Skipsfartsbyen” / ”Hva nå?”

Blant de kunstneriske innslagene vil Holberg og Ibsen være representert, men også eldre litteratur som Heimskringla og vikingsagaer. Blant nyere litteratur vil vi bruke dokumentariske skrifter og presentere nyskrevet litteratur og musikk.

Foredragsholder: Sverre Meling jr.
Skuespillere: Håkon Karoliussen, Lars Henrik Aarnes, Øystein Kausrud, Nina Sele og Elsa Aanensen.

Komponister/musikere: Halvor Lillesund, Vegard Fossum

Forestillingen er et samarbeid mellom Scenekraft, Haugesund Teater og Festiviteten, og mottar tilskudd fra Rogaland Fylkeskommune.