Sviker

De ble straffet som landssvikere og opplevde opinionens fordømmelse som gjorde at de levde med skam og selvbebreidelse hele livet. Men det var for Røde Kors de unge jentene hadde dratt til fronten. Der pleiet de tyske soldater og ble senere dømt og fordømt for sitt humanitære bidrag.