Tre visne menn … og ei solstråle

Tre visne menn … og ei solstråle

lar livet passera REVY!…. utover  i 2017!

Med John Skien, Tor Øyvind Skeiseid,
Torolf Nordbø, Rita Fotland Bøe, Han Innante og Hallvard K. Gleppupp.

Førestillinga har gått for fulle hus sidan oktober 2016. Nesten 4000 menneske har sett ein av dei 16 førestillingar så langt. Bli med inn i ein absurd og jordnær kvardag gjennom musikk, humor og TV-glimt. Gled deg til både generasjonskløft, formidlarglede, kreativitet og reinspikka vas, men med ein lukkeleg slutt. John Skien syng evergreens saman med Rita Fotland og Torolf Nordbø syng sine eigne songar.