LYDEN av krig

  ”LYDEN av krig”  – en teknisk og historisk reise gjennom en krig Scenekraft presenterer en nyskrevet teatermonolog med utgangspunkt i historien om de norske krigsseilerne, basert på erfaringene til lokale sjømenn... Les mer

 

”LYDEN av krig” 

– en teknisk og historisk reise gjennom en krig

Scenekraft presenterer en nyskrevet teatermonolog med utgangspunkt i historien om de norske krigsseilerne, basert på erfaringene til lokale sjømenn fra Haugalandet. «LYDEN av krig» har et formmessig grep inspirert av dataspillets virkemidler, og lyd, film og animasjon er bærende elementer i forestillingen.

Scenekraft bruker historisk materiale som inspirasjon for sine forestillinger. Historien er vår kollektive bevissthet og erfaringsgrunnlag og legger derfor sterke føringer både for samfunnet og enkeltmennesket av i dag. Den åpner et stort rom for identifikasjon, og avstanden i tid gjør de historiske fenomenene mer avklarte enn samtidsfenomenene. Slik gir historien oss en egen innfallsport til innlevelse i og forståelse for samtiden, like mye som fortiden. https://scenekraft.no

«LYDEN av krig» er støttet av Norsk Kulturråd, Stiftelsen Fritt Ord, Rogaland fylkeskommune, Fond for utøvende kunstnere, Fond for frilansere, Haugesund kommune og Karmøy kommune. Scenekraft drives med tilskudd fra Haugesund kommune og Haugesund Sparebank.

 

Skuespiller: Håkon Karoliussen

Manus: Nina Sele / Elsa Aanensen

Musikk: Vegard Fossum / Halvor Lillesund

Regi: Nina Sele

Produsent: Elsa Aanensen

Film/foto: Kim Edgar Bachel

Animasjon/filmgrafikk: Erlend Bjelland