Husleiestøtte Festiviteten

Haugesund kommune ønsker et bredt spekter av kunst- og kulturuttrykk i tilbudene som gis til publikum. Har din organisasjon et mål om å kunne tilby en kulturopplevelse på en profesjonell arena, kan dette være en ordning som hjelper dere å ta steget ut på scenen. Ordningen er å regne som en engangsstøtte.

Les med om ordningen under:

1. Mål med søknadsordningen
Kunne gi frivillige lag og organisasjoner økonomisk anledning til å sette opp produksjoner i Festiviteten konserthus.

2. Hvem kan søke
Ordningen gjelder for frivillige lag og organisasjoner tilhørende i Haugesund kommune og som er registrert i frivilligregisteret.

3. Aktivitetstyper
Ordningen gjelder for produksjoner og oppsetninger innen scenekunst (dans/teater), konserter og litteratur.

3. Tilgjengelighet
Arrangementet det søkes om støtte til, skal være åpent for publikum.

5. Hvor mye støtte kan det søkes om?
Størrelsen på husleiestøtte ses i sammenheng med prosjektets kostnads- og inntektspotensiale. Det bes om at søker fremlegger et budsjett for prosjektet, samt en prosjektbeskrivelse.

6. Hvordan skal du søke?
Send en epost med prosjektbeskrivelse, tenkt periode/dato og et budsjett til kif@haugesund.kommune.no Merk eposten med husleiestøtte Festiviteten. Søker kan forvente seg et svar på henvendelsen innen tre uker. For informasjon om Festiviteten konserthus, se www.festiviteten.no

7. Behandling av søknaden
Festiviteten Konserthus vurderer om prosjektet egner seg som en del av konserthusets program.

Administrasjonen i kultur fellestjenester vurderer, i samråd med konserthuset, om støtten kan innvilges.

8. Rapportering
Utbetaling av støtten skjer direkte til Festiviteten konserthus, for dekking av husleiekostnader. Søker bes fremme kort rapport og regnskap til kif@haugesund.kommune.no en måned etter at arrangementet er gjennomført.