Tour de KÅKÅ: framtidens arbeidsliv på Haugalandet

Torsdag 24. mai

”HANDLE WITH CARE – ROY ORBISON REVISITED”

Fredag 25. mai

Løye fra USA – Scott Capurro og Dave Fulton

Torsdag 31. mai

Supertramp’s Roger Hodgson til Sildajazz!

Torsdag 9. august

It Was Fifty Years Ago Today-Alt fra The Beatles 1968

Lørdag 22. september

HENNING KVITNES – 40 ÅR PÅ VEIEN OG 60 RUNDER RUNDT SOLA

Torsdag 4. oktober

ARE KALVØ – HYTTEBOK FRÅ HELVETE

Lørdag 6. oktober

Christine Koht – bør jeg være bekymret?

Lørdag 13. oktober

Tusvik og Tønne på oppdragelsesreise

Lørdag 27. oktober

Ragnhild Hemsing og Tor Espen Aspaas

Søndag 28. oktober

tidshopperne – det andre teatret

Onsdag 5. desember

The return of captain Frodo`s magic circus

Lørdag 8. desember

DR. BERGLAND BRYTER TAUSHETSPLIKTEN

Lørdag 8. desember

Mai, 2018

Juni, 2018

August, 2018

September, 2018

Oktober, 2018

November, 2018

Desember, 2018

Januar, 2019

Februar, 2019

Mars, 2019